Chuyển đổi (Swap) BXBC sang BQQQ

Chuyển đổi (Swap) BXBC sang BQQQ

Bitsdaq Sàn giao dịch
19/06/2019. Người viết Administrator
459

Bitsdaq vừa thông báo về vấn đề chuyển đổi (Swap) BXBC sang Bitsdaq Token (BQQQ) với hình thức và cách chuyển đổi vô cùng cạnh tranh.

Chuyển đổi BXBC sang BQQQ

Thời gian bắt đầu từ ngày 20/06/2019 – 14:00 (UTC + 8) bắt đầu được chuyển BXBC vào sàn giao dịch Bitsdaq.

Thời gian bắt đầu chuyển đổi là khi nào?

Vào ngày 21/06/2019 – 14:00 (UTC + 8), BXBC sẽ được phép chuyển đổi sang Bitsdaq Token (BQQQ). Không có thời gian kết thúc.

Tỷ giá BXBC:BQQQ

Tỷ giá chuyển đổi BXBC sang BQQQ là: 300:1. Tức là 300 BXBC = 1 BQQQ

Giá BQQQ hôm nay

Hình thức chuyển đổi BXBC sang BQQQ

Việc chuyển đổi áp dụng quy tắc dưới đây:

  • 10.000 user đầu tiên sẽ được thưởng thêm x2 số BQQQ đã chuyển BXBC sang BQQQ
    VD: Chuyển đổi được 1000 BQQQ bạn sẽ được thưởng thêm 2000 BQQQ, tổng cộng nhận được 3000 BQQQ (Nói chung là x3 cho dễ hiểu)
  • Từ (10.001-20.000) tiếp theo chuyển đổi sẽ nhận đúng số BQQQ theo tỷ lệ 300:1
  • Từ (20.001-40.000) tiếp theo chuyển đổi sẽ bị mất 1/2 số BQQQ, tức là tỷ lệ của các User này 600:1
  • User từ 40.001 về sau sẽ không được phép chuyển đổi

BQQQ sẽ được trả về tài khoản sau 1 tuần bắt đầu chuyển đổi BXBC sang BQQQ.

Hướng dẫn chuyển đổi BXBC sang BQQQ

Đang cập nhật…

Lời kết

Đây là chương trình Airdrop kéo dài của sàn Bitsdaq và đã qua nhiều lần thông báo việc chuyển đổi BXBC sang BQQQ.

Tuy nhiên đợt chuyển đổi này phụ thuộc vào vị trí của bạn trong xếp hạng User, vì vậy nhanh tay chuyển đổi BXBC sang BQQQ càng sớm càng tốt.

Add a comment