Bitcoin SV

BitMEX: Bitcoin SV lại bị tái tổ chức block, suýt phân tách chain làm hai

Blockchain của Bitcoin SV (BSV) đang tiếp tục bị tái tổ chức (re-organization) vì kích thước block quá lớn của mình, sàn giao d...